Deelnemer Demonstratieweekend kunstambachten 2001 in De Duif in Amsterdam, 

Expositie van meubels en fototreportages van restauratiewerk. Dit weekend was een initiatief van de Stichting Amsterdam Monumentenstad.

Het doel  was om de aandacht  te vestigen op het belang van met name het restauratieambacht. Naast exposities werden er demonstraties gegeven door o.a.  Franse Compagnons,  gildebroeders die hun meesterproef met succes hebben afgelegd, houtsnijders, houtdraaiers en siermetselaars.

Gemeentemuseum Den Haag 1998 expositie H.P.Berlage – ontwerpen voor het interieur.

Een deel van de gerestaureerde meubels uit Arti et Amicitiae Amsterdam waren onderdeel van de tentoonstelling.